Sacramenten

De Heilige Doop
De Heilige Doop is ingesteld toen Christus de opdracht gaf: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb” (Matth. 28:19). Voorafgaande aan de doopsbediening vindt de doopcatechese plaats, waarin het doopformulier met de ouders wordt besproken.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in de morgendienst gevierd. Hieraan gaat een week van voorbereiding vooraf. Op de voorafgaande zondag staat de morgendienst in het teken van voorbereiding. Op de zondag erop wordt het Heilig Avondmaal bediend in de morgendienst. De middagdienst staat in het teken van de dankzegging.

De toegang tot het Avondmaal is alleen open voor belijdende leden en voor gasten, die in de thuisgemeente toegang tot het Heilig Avondmaal hebben. In de week van voorbereiding wordt een bezinningsavond gehouden, die voor alle gemeenteleden open staat, ook voor degenen die (nog) niet aan het Avondmaal kunnen aangaan.

Omdat onze gemeente uit Hervormde en Hersteld Hervormde leden (en gasten) bestaat, is toestemming gevraagd aan de bestuurlijke organen vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde kerk om de sacramenten te bedienen. Vanuit beide kerkverbanden zal er een diaken en een ouderling worden afgevaardigd om de dienst kerkordelijk te laten verlopen.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Sacramenten

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).