Taak evangelist

De evangelist draagt naast het gemeenteopbouwwerk en het jeugdwerk ook verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg over de gemeente.
Hij is geroepen om met het Woord van Christus te vertroosten, te bemoedigen, en te vermanen.

De evangelist legt bezoeken af in de volgende situaties:

Ziekenbezoek
De evangelist bezoekt de zieken in de ziekenhuizen en bij thuiskomst.

Bijzonder pastoraat
Er vindt pastoraat plaats in crisissituaties, bij rouw, ziekte, psychische zorgen, geboorte, jubilea en dergelijke.  Ook mensen van buiten de gemeente die in contact komen met de evangelisatiepost, worden door de evangelist bezocht.

Verjaardagbezoek
De ouderen ontvangen eveneens een bezoek rondom hun verjaardag.

Huisbezoek
Het huisbezoek vindt zoveel mogelijk plaats binnen het hele gezin. Er worden o.a. levensvragen besproken en gevraagd naar het geestelijk welzijn. Bij een geopende bijbel en met gevouwen handen wordt met verlangen uitgezien naar de leiding van God in ons leven.

Ook kan bij u of jou de behoefte leven om specifieke vragen en noden vertrouwelijk te bespreken. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met de evangelist.

Echter, de pastorale zorg is ook een verantwoordelijkheid van de hele gemeente.
De gemeente is een gemeenschap, waarin de onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus gestalte krijgt. Naast de evangelist dragen ook gemeenteleden, die in het ambt aller gelovigen staan, pastorale verantwoordelijkheid. Daarbij denken we o.a. concreet aan de ouders, die hun kinderen opvoeden, en waarvan enkelen ook mede leiding geven aan het kinderwerk in de gemeente.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Pastoraat
Kerkdiensten
Taak evangelist

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).