Pastoraat

Het woord pastoraat komt van het Latijnse woord pasco. Dat betekent: weiden, hoeden, onderhouden, laten groeien.

In de Bijbel wordt de zorg van de Heere voor mensen regelmatig vergeleken met de zorg van de herder voor Zijn schapen.
In het Oude Testament laat de God van Israël Zich bij uitstek als de Herder van Zijn volk kennen ( Psalm 23, Psalm 80, Jesaja 40: 10vv, Micha 4: 6-8).
In het Nieuwe Testament is de Heere Jezus de Goede Herder der schapen (Mattheüs 2: 6, Johannes 10: 11, Hebreeën 13:20, 1 Petrus 2: 25).

Als gemeente hebben we de opdracht om om te zien naar elkaar met een open oog en oor.

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Pastoraat
Kerkdiensten
Taak evangelist

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).

Uw financiele steun is welkom op IBAN: NL 45 RABO 0123.6362.21 t.n.v. Stichting Evangelisatie Limburg (klik op ANBI banner hierboven)