Jeugd

Kinderbijbelschool
Kinderbijbelschool “Het Mosterdzaadje” is er voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Op vooraf aangegeven zaterdagochtenden komen we om 10.30 uur bij elkaar in de bovenzaal van “De Schuilplaats”. We openen de middag met zingen en gebed. Kinderen mogen zelf gebedspunten aandragen. Vervolgens luisteren we naar een Bijbelverhaal. De Bijbelse geschiedenissen worden geïllustreerd met prachtige flanelplaten.  Na de bijbelvertelling maken we een passende verwerking of gaan we iets creatiefs doen. Omstreeks 16.00 uur sluiten we de middag af met dankgebed.

Alle kinderen zijn van harte welkom!

Vakantie Bijbel Club
Gewoonlijk wordt er in de meivakantie een Vakantie Bijbel Club gehouden. Tijdens drie ochtenden wordt er een prachtig kinderprogramma aangeboden. Voorafgaand wordt er een folderactie gehouden, waarbij alle kinderen uit Horst en omstreken worden uitgenodigd. Via flyers, posters en spandoeken worden kinderen een week van te voren op deze activiteit geattendeerd. De Vakantie Bijbel Club wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De VBC wordt georganiseerd door enkele vrijwilligers.

> Zie de foto's van de VBC

Catechisatie
Voor jongeren wordt er catechisatie gehouden. De catechese is bedoeld als onderwijs over de inhoud van Gods Woord en de gereformeerde geloofsleer. Het onderwijs richt zich op drie niveaus: Ons verstand, ons hart en onze levenswandel. Met ons verstand ontvangen we onderwijs en leren we uit Gods Woord. Met ons hart geloven we Gods Woord, ons gegeven in het onderwijs. In onze levenswandel komt het geleerde tot uiting: het houden van Gods geboden uit dankbaarheid. De drieslag “ellende, verlossing, dankbaarheid” uit de Heidelbergse Catechismus keert hierin telkens terug. De catechisatie vindt om de week plaats op woensdagavond in de bijbelstudiezaal van “De Schuilplaats” onder leiding van de evangelist.

JongerenGespreksKring
De JongerenGespreksKring is een open kring die bestaat uit jongeren vanaf 18 jaar. We borduren voort op de catechisatie, waarbij het onderlinge gesprek een grote plaats inneemt. We maken gebruik van een aansprekend boekje, als leidraad voor de avonden. Uiteraard geeft dit boekje uitleg over een bepaald Bijbelgedeelte en maakt het de vertaalslag naar wat het Bijbelgedeelte ons te zeggen heeft. De avonden worden verzorgt door de evangelist. Iedereen welkom!

Luisteren

Beluister onze diensten

Lees verder

Jeugd
Vakantiebijbelweek 2017
Foto's vakantiebijbelweek
Vakantiebijbelweek 2016

Nieuws

Wij ontmoeten u graag in de kerkdiensten. In de maanden mei t/m september: elke zondag om 10.00 en 15:00 uur in kapel De Schuilplaats, Gastendonkstraat 2 in Horst. 

Zie voor de bijzondere diensten en door de weekse samenkomsten de homepage (onderaan).